• แบตเตอรี่ GS

 • แบตเตอรี่ Boliden

 • แบตเตอรี่ Panasonic

 • แบตเตอรี่ Yuasa

 • แบตเตอรี่ Bosch

 • แบตเตอรี่ Puma

 • แบตเตอรี่ Varta

 • แบตเตอรี่ Varta เกาหลี

 • แบตเตอรี่ GS N100

 • บีบีแบตเตอรี่ ผู้แทนจำหน่าย แบตเตอรี่รถยนต์ GS อันดับหนึ่งของกรุงเทพที่ขายแบตเตอรี่รถยนต์ จีเอส ได้ในราคาที่ถูกกว่า เพราะเราคือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทสยามยีเอสเซลส์ ที่คุณเชื่อถือได้ เรามีประสบกาณ์ในการ ขายแบตเตอรี่รถยนต์ GS มานานกว่า 17 ปี แล้ว โดยแบตเตอรี่ GS แบบเติมน้ำกลั่นรุ่น GS N100 ที่เราจำหน่ายเป็น แบตแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถยนต์รุ่น เครื่องสำรองไฟ, เครื่องเจนเนเรเตอร์, เรือประมง, หรืองานอุุสาหกรรมทั่วไป, รถ 6 ล้อ รถประจำทาง โดยในการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำในแบตเตอรี่ตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนด ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1 - 3 เดือน ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดย แบตเตอรี่ GS รุ่น GS N100 มีการรับประกันจากบริษัท 1 ปี โดยคุณสามารถอ่านเงื่อนไขการรับประกันตามหัวข้อด้านล่างนี้

  บีบีแบตเตอรี่เราขายแบตเตอรี่รถยนต์ GS N100 พร้อมกับการให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ถึงบ้านคุณ เพราะฉะนั้นคุณสามารถอุ่นใจได้ ถ้ามีเบอร์ติดต่อเรา เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณเกิดอาการสตาร์ทไม่ติดเมื่อใด ไม่ต้องพ่วงหรือจั๊มสตาร์ท ให้เสียเเวลา ยกหูโทรศัพท์เรียกใช้บริการบีบีแบตเตอรี่ได้ทันที เราบริการส่งและติดตั้งในเขตกรุงเทพ โดยคุณสามารถเช็คพื้นที่การให้บริการของเราได้ที่นี่

 • ข้อมูลและราคาแบตเตอรี่

 • ราคา
  โวล์ด
  จำนวนแอมป์
  CCA (COLD CRANKING AMPS)
  จำนวนแผ่นธาตุ/ช่อง
  การรับประกัน
  12 เดือน หรือ 1 ปี
  ขนาดความกว้าง (ม.ม)
  ขนาดความยาว (ม.ม)
  ขนาดความสูง (ม.ม)
  แหล่งผลิต
  ประเทศไทย (ภายใต้ลิขสิทธิ์ประเทศ ญี่ปุ่น)
 • ใช้กับรถบรรทุกทั่วไป, รถไถ, เครื่องสำรองไฟ, เครื่องเจนเนเรเตอร์, เรือประมง, หรืองานอุุสาหกรรมทั่วไป, รถ 6 ล้อ รถประจำทาง

 • ราคาดั่งกล่าวเป็นราคาที่ตีเทิร์นแบตเตอรี่เก่าแล้ว

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 • แบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 ที่ซื้อจาก ร้านบีบีแบตเตอรี่ทุกลูก รับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต 12เดือน 15เดือน และ 18 เดือน นับจากวันที่ซื้อ โดยการรับประกันคุณภาพ บริษัทผู้ผลิตจะรับประกันในกรณี แบตเตอรี่ที่เสียในเงื่อนไขจากการผลิตเท่านั้น และมีรายละเอียดดังนี้  ขั้วขาดภายใน (Broken Pole)
  สะพานไฟขาด (Broken Connector)
  การลัดวงจร (Short Circuit)
  การประกอบแผ่นธาตุสลับกัน (Cell Reversal)

  โดยถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 บกพร่องระหว่างการใช้งาน ให้นำแบตเตอรี่ลูกดังกล่าวส่งเข้าโรงงานผู้ผลิต เพื่อทำการวิเคราห์ และทดสอบแบตเตอรี่ และหากทางฝ่ายเทคนิคของโรงงาน ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบแล้วว่าแบตเตอรี่รถยนต์ลูกดั่งกล่าวเสียตามเงื่อนไขข้างต้นใน 4 ข้อนี้ โดยที่แบตเตอรี่ยังอยู่ในระยะรับประกัน ทางโรงงานจะทำการเปลี่ยนลูกให้ลูกค้าทันที โดยอาจใช้ระยะเวลาในการเคลม ประมาณ 15 - 30 วัน แล้วแต่กรณี และคิวงานของทางโรงงาน.

  กรณีแบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 ที่จะไม่ได้รับการเปลี่ยน หรือเคลมลูกใหม่ มีรายละเอียดดั่งนี้  แบตเตอรี่เสียนอก เงื่อนไขการรับประกัน หากทางฝ่ายเทคนิคของโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ทำการตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ และหากพบว่าแบตเตอรี่รถยนต์เสียนอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางโรงงานจะไม่ทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ กรณีแบตเตอรี่เสียนอกเงื่อนไขการรับประกันมีดังนี้.

  แบตเตอรี่รถยนต์ที่หมดระยะรับประกัน คือเลยประกันเมื่อนับจากวันที่ซื้อ.

  แบตเตอรี่ที่ไฟหมด หรือไฟอ่อน และสามารถคืนสภาพเดิมได้โดยการชาร์จ.

  ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือปฎิบัติ/บำรุงรักษาไม่ถูกต้องดังต่อไปนี้.

  เติมสารเจือปนอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ รวมถึงน้ำกลั่นสีชมพู ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์.

  ปล่อยให้น้ำกรดในแบตเตอรี่ทั้ง 6 ช่องแห้ง หรือช่องหนึ่งช่องใดแห้ง.

  เปลี่ยนถ่ายกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากการใช้งาน.

  เปลือกแตก รั่ว ซึม จากการใช้งาน.

  แบตเตอรี่ระเบิด แตก หรือเซลล์เสียหายจากการลัดวงจรภายนอก เช่น โดนบีบหรือกระแทกอย่างรุ่นแรง.

  แบตเตอรี่รถยนต์ เปลือกขาด แกนขาด ขั้วขาด หรือหักจากการทุบหรือกระแทกจากภายนอก.

  แบตเตอรี่ถูกประจุไฟมากจนเกินไป (Over Charge).

  แบตเตอรี่รถยนต์ถูกคายกระแสไฟมากเกินไป (Over Discharge) อาจมีสาเหตุมาจาก มีไฟรั่วลงกราวน์ ไฟชาร์จต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (Under Charge) การติดตั้งอุปกรณ์เสริมมากเกินไป เช่น TV พัดลม เกจวัดต่างๆ เป็นต้น รถยนต์ใช้งานน้อย หรือจอดรถไว้เป็นเวลานาน หรือแบตเตอรี่ไฟหมดโดยไม่ทราบสาเหตุ กรณีนี้ทางโรงงานผู้ผลิตจะทำการทดสอบแบตเตอรี่ตามขั้นตอน และสรุปสภาพแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่เสียใช้งานไม่ได้ จะถือว่าเสียนอกเงื่อนไข โรงงานจะไม่ทำการเปลี่ยนหรือเคลมลูกใหม่ให้ หรือถ้าแบตเตอรี่ยังสามารถชาร์จไฟเข้า และผ่านการทดสอบว่ายังมีสภาพดีใช้งานได้ ทางโรงงานจะปฎิบัติตามข้อ 5.2

  กรณีใช้งานนอกเหนือจากการสตาร์ทรถยนต์.

  กรณีแบตเตอรี่เสียหายจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ.

  การรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรถยนต์เชิงพาณิชย์ หรือรถรับจ้าง .

  เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน และไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมากจากอะไร ขั้นตอนการเคลมแบตเตอรี่กับร้านบีบีแบตเตอรี่ มีขั้นตอนดังนี้  โทรมาติดต่อที่แผนกเคลม แจ้งวัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ รุ่นแบตเตอรี่ที่ซื้อ รุ่นรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ เพื่อให้ทางพนักงานวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และนัดเวลาในการเคลม.

  เมื่อพนักงานไปถึงและทำการวิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์ และหากพบว่าแบตเตอรี่รถยนต์ลูกดั่งกล่าวเสียในเงื่อนไข ร้านบีบีแบตเตอรี่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ลูกค้าทันที โดยไม่ต้องส่งแบตเตอรี่ไปเคลมที่โรงงาน เพื่อลดขั้นตอนการเคลมจากโรงงาน ที่อาจใช้เวลาประมาณ 15 - 30 วัน ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ในการใช้บริการกับบีบี อีกหนึ่งบริการดีๆที่ไม่เหมือนใคร (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น).

  กรณีพนักงานตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์แล้วพบว่าปัญหามาจากรถยนต์เช่น ไฟชาร์จต่ำ ไฟรั่วลงกราวน์มากกว่า 0.2 แอมป์ จนทำให้แบตเตอรี่ไฟอ่อน หรือไฟหมด ซึ่งกรณีนี้แบตเตอรี่รถยนต์ยังสามารถทำการประจุไฟใหม่ และใช้งานได้ตามปกติ ถือว่าแบตเตอรี่ไม่ได้เสียในเงื่อนไข (เป็นไปตามข้อ 5.3.8) โดยที่คุณจะต้องแก้ไขอาการดั่งกล่าวเสียก่อน โดยกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง.

  กรณีมอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ เสีย หรือไม่ทำงาน สัญญานกันโขมยล๊อค เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีนี้ถือว่าปัญหาไม่ได้มาจากแบตเตอรี่รถยนต์เสีย หรือบกพร่อง โดยกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง.

  กรณีแบตเตอรี่รถยนต์ GS SUPER DIN100 ไฟหมดโดยไม่ทราบสาเหตุ (เปิดอุกรณ์ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลย เช่น รีโมท ไฟหน้าจอไม่ติด) และแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถชาร์จไฟใหม่ และใช้งานได้ปกติ (เป็นไปตามข้อ 5.3.8) โดยในกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง.

  กรณีแบตเตอรี่รถยนต์เสียนอกเงื่อนไข ตามข้อ 5 โดยกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง.

  กรณีพนักงานไม่แน่ใจในการผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น ว่าแบตเตอรี่รถยนต์บกพร่องจากสาเหตุอะไร บีบีแบตเตอรี่จะทำการส่งแบตเตอรี่รถยนต์ลูกดังกล่าวเข้าโรงงาน เพื่อให้ทางโรงงานผู้ผลิตทำการวิเคราะห์อีกขั้น ระหว่างรอผลจากโรงงานประมาณ 15 ถึง 30 วันทางเราจะมีแบตเตอรี่สำรองให้ยืมใช้งาน หลังจากนั้นรอผลจากโรงงาน และมีขั้นตอนดั่งต่อไปนี้.

  กรณีโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ มีผลวิเคราะห์ออกมาว่า แบตเตอรี่เสียในเงื่อนไข ทางบีบีแบตเตอรี่จะนำแบตลูกใหม่ไปคืนให้ พร้อมติดตั้งให้ลูกค้า โดยการรับประกันสินค้าจะต่อเนื่องจากแบตเตอรี่ลูกเดิม กรณีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

  กรณีโรงงานผู้ผลิตวิเคราะห์แล้วว่า แบตเตอรี่เสียนอกเงื่อนไข บีบีแบตเตอรี่จะนำแบตเตอรี่ลูกเดิมไปคืนพร้อมติดตั้งให้ลูกค้า โดยกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง

  กรณีโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ ทำการวิเคราะห์และทดสอบแล้วว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แบตเตอรี่ไม่เสีย โดยทางโรงงานจะมีใบผลการวิเคราห์แนบมาด้วย ทางบีบีแบตเตอรี่จะนำแบตเตอรี่ลูกเดิมไปติดตั้งคืนให้ลูกค้า โดยกรณีนี้ทางบีบีแบตเตอรี่จะขอเรียกเก็บค่าบริการ 200-400 บาท แล้วแต่ระยะทาง

 • การรับประกันแบตเตอรี่ GS G55

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง